Smaackmakers

Gezonde catering in de zorg

Het project ‘Eten + Welzijn’, waar Smaackmakers bij betrokken is, wil de basis leggen voor een transitie van het voedselbeleid en – aanbod in zorginstellingen. Doel van het project is gezondere eetpatronen stimuleren door het aanbod in het (personeels)restaurant en automaten voor medewerkers én voor bezoekers te verbeteren (gezonder én duurzamer) en om draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Het project start met een pilot bij 3 zorginstellingen, om dit vervolgens verder uit te rollen bij meer zorginstellingen.

Bij de opstart van het project heeft Smackmakers strategisch advies gegeven over de scope, opzet, doelgroep bepaling en proces-stappen die genomen moeten worden gedurende het 2 jaar lange project.

Wij kijken uit naar de implementatie, waar we een grote rol op ons zullen nemen vanaf oktober 2020!

Deel dit artikel

Andere berichten

Rapport Duurzame & Gezonde Voedselomgeving

Met de klimaatdoelen van 2030 in het vooruitzicht wordt het thema voedsel steeds belangrijker voor lokale besturen. Denk aan de landelijke gezondheidscrisis door overgewicht, en in het specifiek obesitas en de relatie tot corona. Dit Lees verder

Voedselomgeving van de toekomst: Duurzaam & Gezond

Meer en meer gemeenten en provincies streven ernaar: een omgeving die gezond is voor haar inwoners. Schone lucht, goed water én… een voedselomgeving waarin het mogelijk én makkelijk is om gezond en duurzaam te eten. Lees verder

Een corona-proof (bedrijfs)restaurant! 11 tips

Een blog, speciaal voor diegene die hun hoofd breken over hoe we omgaan met de werklunch, als we straks weer naar kantoor gaan. Hoe zorgen we ervoor dat ons bedrijfsrestaurants of onze kantine straks Coronaproof is? Lees verder