Smaackmakers

Wat is onze visie & missie?

Wat wij eten houdt 1 op 1 verband met grote duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaat, milieu en onze gezondheid. Ons dagelijks eten vertegenwoordigt zelfs 34 procent van onze ecologische footprint! En om 10 miljard mensen te kunnen voeden in 2050, is een ander eetpatroon pure noodzaak. Dat vraagt om een transitie naar een ander en duurzamer eetpatroon en voedselsysteem.

Wij zien onszelf als versnellers van de transitie naar verduurzaming van ons voedselsysteem. Met onze vork als machtige tool om de wereld in rap tempo te verduurzamen, zetten we in op waar we impact kunnen maken. Daarom richten wij ons op de aanbodkant, daar waar eetgewoontes worden gevormd en bezegeld: in (bedrijfs)restaurants en kantines. Daarom inspireren en adviseren we cateraars, horeca, gemeenten en overheids- en onderwijsinstellingen en bedrijven met bedrijfskantines naar duurzamere en gezondere catering. Want wij zien cateraars als wereldverbeteraars! Zo dragen we bij aan het behalen van MVO-doelstellingen, gezondere medewerkers en een lagere impact op de aarde.