Smaackmakers

Consumenten onderzoek

Meten is weten!

Wat levert een verduurzamingsslag uw organisatie nu werkelijk op? Wat doet het met de tevredenheid of productiviteit van uw werknemers? En met het draagvlak? En wat zijn de barrières bij uw gasten of werknemers om nog meer stappen te zetten richting duurzaam en gezond? Om dit in kaart te brengen, werken we samen met onze onderzoekspartner Future of Food Institute.

Het Future of Food institute is de specialist op het gebied van consumentenonderzoek & duurzame voeding, met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Zij hebben jarenlange marktonderzoekservaring én een schat aan kennis over de consument in de voedseltransitie. Hun doel is het vooruit helpen van organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening door middel van helder consumenteninzicht.

Inzicht in de consument is de sleutel tot het effectief bereiken van de consument. Het Future of Food Institute legt beweegredenen en barrières bloot die de consument ervaart bij het duurzamer consumeren.
Het Future of Food Institute weet al veel over wat de consument beweegt of tegenhoudt als het gaat om duurzame voeding, onder andere door het grootschalige Future of Food onderzoek.