Smaackmakers

Wie zijn onze samenwerkingspartners?

In ons streven de voedseltransitie te versnellen, werken we samen met diverse partijen en partners. Met sommige trekken we op in de vorm van (internationale) convenanten of programma’s, en met anderen op basis van losse projecten of opdrachten. Allen dragen op een eigen manier bij aan deze transitie.

Partnerships en programma’s

De transitie naar een duurzamer voedselsysteem met minder dierlijk en meer plantaardig willen we in Nederland en internationaal op de kaart zetten. Dat doen we onder andere via onze rol als:

  • Lid van de adviesraad van de United Nations Sustainable Food Systems Programme (10 Year Programme Framework)
  • Partner van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenant Transitie naar duurzame eiwitten
  • Lid van de Nederlandse divisie van de Global Footprint Network
  • Genodigde bij diverse rondetafels en expertgroepen over een duurzamer voedselsysteem

Samenwerkingen en partners

In onze adviestrajecten en trainingen, trekken we, afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgever, op met onze partners op het gebied van o.a. gezondheid, duurzame bedrijfsvoering, events of kennispartners:

Consumentenonderzoek

Smaackmakers werkt samen met het Future of Food Institute. Het Future of Food institute is de specialist op het gebied van consumentenonderzoek & duurzame voeding, met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Zij hebben jarenlange marktonderzoekservaring én een schat aan kennis over de consument in de voedseltransitie. Hun doel is het vooruit helpen van organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening door middel van helder consumenteninzicht.

Catering en topkoks

Of we nu gastspreker zijn, een training geven of inhoudelijke programma’s (mee) vormgeven, we proberen het altijd te koppelen aan passende, innovatieve, duurzame catering. Hiervoor werken we samen met onze cateringpartners en koks:

Producenten en initiatieven

Smaackmakers geeft duurzame, vernieuwende producten van ondernemers met lef maar al te graag een podium. Tijdens onze workshops, en trainingen laten we mensen kennis maken met en soms ook proeven van gekke, leuke, verrassende, nieuwe, lekkere en natuurlijk duurzame producten. Allemaal van producenten die duurzaamheid als uitgangspunt nemen en verweven in hun product, zoals:

Wil je ook jouw duurzame en innovatieve product in deze lijst vinden? Neem dan contact met ons op!