Smaackmakers

Advies inrichting van project ‘Samen verdiend!’

Gezond en duurzaam eten in lage SES wijken

‘Voedselsurplus’ zet zich in tegen voedselverspilling en maakt deze verspilling waardevol door locaties met overschotten te verbinden met (hen die zich inzetten voor) kwetsbare doelgroepen.

Samen werken we aan het vervolgtraject van de ‘Samen Verdient!’ Pilot (2019). Wij gaven advies in de inrichting van dit project en hoe gezondheid en duurzaamheid hierin zo goed mogelijk mee te nemen. Als het project financiering vindt, zullen we een rol spelen in de uitvoering.

Deel dit artikel

Andere berichten

Rapport Duurzame & Gezonde Voedselomgeving

Met de klimaatdoelen van 2030 in het vooruitzicht wordt het thema voedsel steeds belangrijker voor lokale besturen. Denk aan de landelijke gezondheidscrisis door overgewicht, en in het specifiek obesitas en de relatie tot corona. Dit Lees verder

Voedselomgeving van de toekomst: Duurzaam & Gezond

Meer en meer gemeenten en provincies streven ernaar: een omgeving die gezond is voor haar inwoners. Schone lucht, goed water én… een voedselomgeving waarin het mogelijk én makkelijk is om gezond en duurzaam te eten. Lees verder

Een corona-proof (bedrijfs)restaurant! 11 tips

Een blog, speciaal voor diegene die hun hoofd breken over hoe we omgaan met de werklunch, als we straks weer naar kantoor gaan. Hoe zorgen we ervoor dat ons bedrijfsrestaurants of onze kantine straks Coronaproof is? Lees verder