Smaackmakers

Landelijke uitrol Radicaal duurzame catering

Eind 2017 begonnen we met ABN-AMRO aan een revolutionaire uitvraag (aanbesteding) voor een radicaal circulair, gezond en duurzaam cateringconcept. Samen met de cateraar Albron implementeerden we het concept als pilot. De pilot locatie Amersfoort was het eerste bedrijfsrestaurant dat zo ver gaat in het volgen van de 10 Future Proof Food Principes© van Smaackmakers. Het succes van deze pilot leidde tot een landelijke uitrol vanaf 2019 waarvan we de implementatie begeleiden. Bekijk dit filmpje voor het resultaat in de pilotfase.

Wat we hebben gedaan?

 • Visievorming ‘wat is duurzame, circulaire en gezonde catering voor ABN’
 • Advies vanaf het schrijven van de uitvraag voor een nieuwe cateraar
 • Beoordelingscriteria opstellen
 • Advies en begeleiding in beoordeling van de inschrijvers (cateraars)
 • Selectieproces advies en begeleiden
 • Groei-impact model ontwikkelen en doelstellingen opstellen
 • Gezamenlijke visievorming concept
 • I.s.m. de cateraar definitief concept van aanbod tot presentatie vormen
 • Opleiden van cateringpersoneel
 • Draagvlakcreatie op verschillende lagen van de organisatie
 • Verbinding met initiatieven in de markt
 • Stimuleren van verduurzaming door de keten heen
 • Continue evaluatie en aanpassingen
Deel dit artikel

Andere berichten

Rapport Duurzame & Gezonde Voedselomgeving

Met de klimaatdoelen van 2030 in het vooruitzicht wordt het thema voedsel steeds belangrijker voor lokale besturen. Denk aan de landelijke gezondheidscrisis door overgewicht, en in het specifiek obesitas en de relatie tot corona. Dit Lees verder

Voedselomgeving van de toekomst: Duurzaam & Gezond

Meer en meer gemeenten en provincies streven ernaar: een omgeving die gezond is voor haar inwoners. Schone lucht, goed water én… een voedselomgeving waarin het mogelijk én makkelijk is om gezond en duurzaam te eten. Lees verder

Een corona-proof (bedrijfs)restaurant! 11 tips

Een blog, speciaal voor diegene die hun hoofd breken over hoe we omgaan met de werklunch, als we straks weer naar kantoor gaan. Hoe zorgen we ervoor dat ons bedrijfsrestaurants of onze kantine straks Coronaproof is? Lees verder